Kwoty za delegacje – jakie zmiany wchodzą w życie?

Szybka Faktura 16/12/2022 brak odpowiedzi
 

W lipcu 2022 roku zostały wprowadzone nowe wysokości diet przysługujących pracownikom w trakcie delegacji. Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza jednak kolejne zmiany, które wejdą w życie już 1 stycznia 2023 roku – niektóre z nich obowiązują już od 29 listopada! O ile wzrosną kwoty diet oraz noclegów podczas podróży służbowych?

Zmiana wysokości diet i limitów na nocleg

W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r., od stycznia 2023 roku kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej wzrosną z 38 do 45 złotych za dobę podróży. Zmiany w zakresie diet i należności z tytułu delegacji pracowniczej poza granicami kraju weszły z kolei w życie już 29 listopada. Zmianie uległ ryczałt na nocleg w trakcie delegacji zagranicznych – z 57 na 67,5 zł, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejską – z 7,60 na 9 zł – oraz limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Doba hotelowa nie będzie mogła przekraczać dwudziestokrotności stawki diety, czyli do 9000 zł. Jeżeli podróż służbowa rozpocznie się przed dniem, w którym rozporządzenie wchodzi w życie, i będzie kontynuowana po 1 stycznia, należności z tytułu podróży służbowej będą ustalone na podstawie zarówno dotychczasowych, jak i zmienionych stawek diety.

Gdzie obowiązują nowe kwoty za delegacje?

Zmiany w rozporządzeniu dot. należności za podróże służbowe dotyczą również wzrostu niektórych diet oraz limitów na nocleg podczas delegacji zagranicznej. Kwoty diet zostały zmienione dla 31 krajów. Mowa m.in. o Francji, Belgii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii.Kwoty limitów na nocleg zmieniono z kolei dla aż 42 państw – m.in. Hiszpanii, Australii, Austrii czy Niemiec. Ponadto została ustalona nowa kwota diety oraz limitu na nocleg w Watykanie – w tym przypadku należności są dokładnie takie same jak w przypadku podróży służbowej do Włoch.

Należności związane z podróżami służbowymi a podatek

Diety oraz pozostałe należności z tytułu delegacji pracowniczej są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie są one również podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe oraz emerytalne – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Należności dot. delegacji pracowników a KUP

Wartości diet z tytułu delegacji osób prowadzących działalność gospodarczą i współpracujących z nimi osób w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra stanowią koszty uzyskania przychodu. Informuje o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 23 ust. 1 pkt 52.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *