Minimalna płaca w 2024 roku – przegląd stawek

Szybka Faktura 27/12/2023 brak odpowiedzi
 

Już w styczniu 2024 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie w polskich firmach ulegnie wzrostowi – a już sześć miesięcy później planowana jest druga podwyżka planowana jest zaledwie sześć miesięcy później. W związku ze zmianą minimalnej płacy podniesiona zostanie również stawka godzinowa na umowach cywilno-prawnych. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy Polacy po Nowym Roku?

Styczniowa zmiana minimalnego wynagrodzenia

14 września 2023 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W związku z tym w styczniu nowego roku minimalna płaca zostanie podniesiona o 700 złotych brutto w porównaniu z pensją obowiązującą w roku poprzednim. Od 1 stycznia będzie to 4242 złote brutto, czyli około 3220 złotych netto. W 2023 minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 złotych „na rękę”.

Lipcowa zmiana minimalnej płacy

W lipcu 2024 roku ma nastąpić kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia dla pracowników polskich firm – z 4200 na 4300 złotych brutto, czyli około 3260 złotych netto. Od drugiej połowy roku płaca minimalna wzrośnie więc o dodatkowe 40 złotych w stosunku do pierwszego półrocza. Według rządu zmiana wysokości minimalnej płacy ma wpłynąć na kondycję gospodarki w naszym kraju i zlikwidować skutki rosnącej z miesiąca na miesiąc inflacji.

Minimalna stawka godzinowa – jaka od stycznia, a jaka od lipca?

Zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na umowie o pracę wiążą się również ze zmianą stawki godzinowej. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło od stycznia będą otrzymywać co najmniej 27,70 złotego brutto za godzinę pracy – czyli o 4,20 złotego więcej niż w 2023 roku. Po zmianie w lipcu minimalna stawka godzinowa wzrośnie z kolei do 28,10 zł brutto. W przypadku ośmiogodzinnej zmiany pracownicy będą więc mogli zarobić o około 33 złote dziennie więcej niż w poprzednim roku, co w skali miesiąca i całego roku okaże się naprawdę dużą różnicą.

Wzrost składek dla przedsiębiorców

Podwyżka minimalnego i przeciętego wynagrodzenia za pracę wiąże się również ze wzrostem wysokości składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku tzw. Dużego ZUS-u w styczniu 2024 wzrosną one o 180 złotych miesięcznie. W związku z tym przedsiębiorcy będą odprowadzać do ZUS-u około 1600 złotych miesięcznie – bez składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta z kolei może różnić się w zależności od konkretnego miesiąca oraz zarobków. Wzrost składek dotyczy również osób opłacających „Mały ZUS”, nazywany też składkami preferencyjnymi. Od stycznia 2024 wyniosą one 371,47 złotego bez składki chorobowej lub 402,65 złotego ze składką chorobową. Po lipcowych zmianach wzrosną z kolei o około 5 złotych miesięcznie (376,55 zł bez ubezpieczenia chorobowego i 408,16 z ubezpieczeniem chorobowym). W podanych wartościach nie została uwzględniona składka zdrowotna. Tak duży, niemalże historyczny wzrost składek dla przedsiębiorców może być dla mniejszych i średnich firm bardzo dużym obciążeniem.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *