Nowe ulgi dla przedsiębiorców – co proponuje Nowy Ład?

Szybka Faktura 23/12/2021 brak odpowiedzi
 

Nowy rok przyniesie Polakom Nowy Ład. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Z tego względu wiele osób pracujących oraz przedsiębiorców zastanawia się, jakie zmiany będą ich dotyczyć. Niewątpliwie ważnym aspektem są ulgi dla przedsiębiorców. Rząd postanowił prowadzić pakiet ulg dla firm, które inwestują w swój rozwój. Co dokładnie zawiera ustawa Nowy Ład? Na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy w 2022 roku?

Połączenie dwóch ulg – B+R i IP-Box

Nowy Ład połączy dwie istniejące już ulgi. Co to oznacza? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi badania badawcze, naukowe lub inne prace rozwojowe, to będziesz mógł odliczyć kwotę od podstawy opodatkowania do 150%. Nowi podatnicy oraz startupy będą mogły otrzymać zwrot gotówki, jeżeli suma kosztów kwalifikowanych przewyższy kwotę dochodu. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie poniosą strat. Do tego dochodzi ulga IP Box. Polega ona na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów, które pochodzą z praw własności intelektualnej. Taki zyski są odpakowane stawką 5%.
Do tej pory nie było możliwości łączenia tych obu ulg. Od 2022 roku przedsiębiorca będzie mógł jednocześnie odliczyć koszty związane z pracami badawczymi, rozwojowymi lub naukowymi oraz skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dla wyników tych prac.

Ulga na robotyzację dla usprawnienia produkcji

Wprowadzenie tej ulgi jest szczególnie skierowane dla firm, które stosują lub mają zamiar zastosować roboty przemysłowe dla zwiększenia produkcji. W efekcie przedsiębiorstwo ma stać się bardziej konkurencyjne na rynkach krajowych oraz międzynarodowych, a dodatkowo ma zostać zwiększona produkcja.
Ten zapis w ustawie pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania aż 50% kosztów związanych z uzyskaniem przychodów poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. Ważne jest, że ta kwota nie może być większa niż dochody uzyskane przez firmę w roku branym pod uwagę. Z tej ulgi będą mogły skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, liniowo lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ulga na prototyp

Kolejna ulga dotyczy przedsiębiorców, którzy tworzą nowe, własne produkty. Ulga ma wspierać firmę od etapu uruchomienia produkcji próbnej do prowadzania produktu na rynek. Ten zapis dotyczy przedmiotów, rzeczy i produktów, które do tej pory nie były oferowane na rynku. Z ulgi na prototyp będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, liniowo lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli chcesz wprowadzić nowy produkt, to ulga uprawnia Cię do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów, które związane są z produkcją próbną oraz z wprowadzeniem go do sprzedaży.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Z tej ulgi możesz skorzystać tylko, gdy nie odliczyłeś od dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową, czyli ulgi B+R. Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia kwoty ulgi od zaliczek na podatek, który jest odprowadzany od wynagrodzeń zatrudnianych osób. Podobnie, jak z powyższych ulg, z tej również mogą skorzystać firmy, w których opodatkowanie jest według skali podatkowej, liniowe lub podatek dochodowy od osób prawnych. Wysokość odliczenia będzie wynosić iloczyn stawki podatkowej odpowiednio 17%, 19% lub będzie równa iloczynowi stawki podatku CIT. Do ulgi zaliczane są przychody pracowników, którzy spędzają co najmniej 50% ogólnego czasu pracy na działalności badawczo-rozwojowe. Należy pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników, aby skorzystać z tej ulgi.

Wykorzystanie ulg w praktyce

Wyżej wymienione ulgi dla przedsiębiorców przewidziane w Nowym Ładzie wcale nie są tak jednoznaczne. Aby mieć pewność, że zyskasz, a nie stracisz, skorzystaj z pomocy specjalistów i narzędzi dostępnych na szybkafaktura.pl. Odpowiedzą oni na wszystkie pytania, a system pomoże w rozliczeniu wszystkich ulg oraz podatków. W efekcie zagwarantujesz sobie spokojną głowę oraz gwarancję poprawnego rozliczenia. Profesjonaliści na co dzień zajmują się sprawami różnorodnych firm, dlatego znają każdy szczegół związany z nowymi zasadami.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *