Nowe zmiany podatkowe od lipca 2022

Szybka Faktura 09/05/2022 brak odpowiedzi
 

Od 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać znowelizowany system podatkowy, wdrożony w ramach Polskiego Ładu. Zmiany zostaną wprowadzone między innymi w zakresie zasad poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Na co powinni się przygotować podatnicy?

Zasady rozliczania zaliczek od stycznia 2022 roku.

Minister Finansów 7 stycznia 2022 roku wydał rozporządzenie dotyczące przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z rozporządzeniem po 8 stycznia zaliczki na podatek dochodowy pobierane przez płatników należy obliczać w sposób w nim podany. U pracowników i zleceniobiorców, którzy osiągnęli miesięczny dochód w wysokości do 12 800 zł brutto, kwota zaliczki za ten okres nie może być wyższa niż tej obliczonej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku.

Nadwyżki

Jednocześnie pojawiło się pojęcie nadwyżki. Jest nią różnica między zaliczką podatkową obliczoną od tych przychodów zgodnie z przepisami UPDOF obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku a zaliczką podatkową, jaka została ustalona według przepisów ustawy o PDOF. Ta różnica musi zostać obliczona w momencie, gdy płatnik będzie dokonywał miesięcznego obliczania podatku. W sytuacji, gdy kwota będzie ujemna, nie musi się on stosować do zasad rozporządzenia.

Polski Ład

Zmiany dotyczące podatków zachodzą na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu. Jego celem jest odbudowa polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, a więc zmniejszenie nierówności społecznych i zapewnienie obywatelom lepszych warunków do życia. Zgodnie z Polskim Ładem mają się więc pojawić niższe podatki, usprawnienie działania służby zdrowia, brak podatku PIT dla niektórych rencistów i emerytów, rozwiązanie problemów mieszkaniowych oraz 500 000 nowych miejsc pracy.

Zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 roku

W skali podatkowej występuje kwota zmniejszająca podatek. Obecnie wynosi ona 5100 złotych, jednak po wprowadzeniu zmian w wyniku Nowego Ładu, zgodnie z którym stawka PIT zostanie zmniejszona do 12 procent, będzie równa 3 600 złotych. Kwota zmniejszająca podatek jest powiązana z kwotą wolną od podatku. Od początku 2022 roku ta druga jest równa 30 000 złotych. O ile roczne przychody podatnika nie będą wyższe od tej kwoty, nie będzie go dotyczył obowiązek wnoszenia opłaty w ramach podatku dochodowego. Zakłady pracy czy organy rentowe obecnie mają prawdo do zmniejszania zaliczki o 425 złotych (1/12 z 5100 złotych). Natomiast już po 1 lipca tego roku kwota ta zostanie zmniejszona do 300 złotych (a więc 1/12 z 3600 złotych).

Zmiany w zaliczkach PIT – kto najbardziej na nich skorzysta?

Na zmianach, jakie zajdą w zaliczkach PIT najbardziej skorzystają te osoby, których miesięczny zarobek nie wynosi więcej niż 20 000 złotych na miesiąc. Dla tych, którzy w tym okresie zarabiają od 3 do 8 000 złotych przewidziany jest niewielki zysk. Z kolei najkorzystniejszy Nowy Ład okaże się dla pracowników o zarobkach wynoszących od 10 do 12 000 złotych. Pewna nowość pojawi się także w innym zakresie. Mianowicie od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieli możliwość na upoważnienie jedynie trzech płatników (wliczając w to zleceniodawców) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Równocześnie zostanie na nich nałożony obowiązek wskazywania kwoty do odliczenia, stanowiącą 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *