PIT 2 w pigułce

Szybka Faktura 14/01/2022 brak odpowiedzi
 

PIT-2 jest formularzem, za pośrednictwem którego pracownicy składają oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Taki obowiązek dotyczy m.in. pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę. Dzięki tym informacjom pracodawca może pomniejszyć miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy – kogo dotyczy?

Na pracodawcach spoczywa obowiązek pobierania z wynagrodzenia zatrudnianych przez nich osób zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują przychody:

  • ze stosunku pracy
  • ze spółdzielczego stosunku pracy
  • ze stosunku służbowego
  • z pracy nakładczej
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

Jeśli chodzi o wysokość tej zaliczki, to wynosi ona kolejno: 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu w przypadku osób, których dochody od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego (120 000 zł) oraz 30% dochodu uzyskanego w danym miesiącu za miesiące następujące po miesiącu, kiedy dochód od początku roku był wyższy niż górna granica pierwszego progu podatkowego.

PIT-2 – najważniejsze informacje

Wraz z nadejściem 2022 roku i wejściem w życie nowych przepisów podatkowych, określanych zbiorczo mianem Polskiego Ładu, nastąpiły spore zmiany, np., jeśli chodzi o wysokość kwoty wolnej od podatku. Do końca 2021 roku wynosiła ona 8000 zł, ale już w 2022 roku zwiększyła się ona do 30 000 złotych. To z kolei miało bezpośredni wpływ na kwotę zmniejszającą podatek. Obecnie jest to 425 złotych. Co ciekawe, obejmie ona również osoby znajdujące się w II progu podatkowym, które zobowiązane są płacić podatek w wysokości 32%. Summa summarum, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, pracownik otrzyma netto wyższe wynagrodzenie.

Kto nie musi składać formularza PIT-2?

Obowiązek składania oświadczeń za pośrednictwem dokumentu PIT-2 nie dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie muszą tego robić ci pracownicy, którzy pobierają świadczenia emerytalne i rentowe, otrzymują świadczenia z FP lub FGŚP albo osiągają dochody z działalności gospodarczej bądź najmu lub dzierżawy.

Terminy składania PIT-2

Aby wszystkie procedury związane z pomniejszaniem zaliczki na podatek o odpowiednia kwotę, pracownik musi złożyć PIT-2 albo przed otrzymaniem pierwszej wypłaty (dotyczy do oczywiście nowo zatrudnionych pracowników), albo przed otrzymaniem pierwszego przelewu w roku podatkowym. Jest to ważne o tyle, że skutki, które niesie ze sobą to oświadczenie, trwają cały rok. Jeśli PIT-2 nie zostanie złożony w określonym prawem terminie, pracodawca przez 12 miesięcy nie będzie miał możliwości , by pomniejszyć zaliczkę na podatek o przysługującą pracownikowi ulgę podatkową.

Nie ma obowiązku składania PIT-2 co roku, pod warunkiem, że nie zmienia się pracy. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje także w kolejnych latach.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *