Podatki w 2024 roku w pigułce

Szybka Faktura 22/01/2024 brak odpowiedzi
 

Nowy Rok przyniósł nam kilka zmian – m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej czy podwyżkę składek dla przedsiębiorców. Co jeszcze warto wiedzieć o podatkach w 2024 roku?

Wzrost stawek maksymalnych podatku od nieruchomości – i nie tylko

Wraz z rozpoczęciem 2024 roku wzrostowi uległy nie tylko płaca minimalna czy składki ZUS, ale i maksymalne stawki podatku od:

  • środków transportu;
  • nieruchomości;
  • opłat lokalnych – miejscowej, targowej i uzdrowiskowej.

Warto jednak mieć na uwadze, że podwyżka stawek nie wiąże się jednoznacznie ze wzrostem podatku od domów czy mieszkań ani podwyżką podatku od pojazdów ciężarowych. To radni konkretnych miast oraz gmin podejmują w tej kwestii ostateczną decyzję.

Podatek minimalny

1 stycznia 2024 roku wprowadzono również podatek minimalny, który podatnicy będą opłacać przy zeznaniu rocznym. Jego stawka wyniesie 10 procent określonej podstawy opodatkowania. Podatek ma dotyczyć spółek, które nie przekroczyły progu rentowności na poziomie 2 procent lub wykazały stratę. Nie obejmie on jednak spółek komunalnych, spółek górniczych, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw związanych z ochroną zdrowia. Podatek nie będzie dotyczył również firm w trakcie restrukturyzacji oraz tych w stanie upadłości lub likwidacji. Spółki, które zostały objęte podatkiem minimalnym, odprowadzą go w następnym roku, zachowując termin do końca marca.

Produkty spożywcze z zerową stawką VAT

W kwestii artykułów spożywczych objętych zerową stawką VAT w 2024 nie nastąpiły żadne zmiany. Dotyczy to zarówno owoców oraz warzyw, jak i produktów zbożowych, nabiału czy mięsa – zapis na ten temat znajduje się w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zerowa stawka na żywność ma obowiązywać do 31 marca 2024 roku.

Progi podatkowe w 2024 roku

Progi podatkowe to granice dochodu, których przekroczenie wiąże się ze wzrostem wysokości podatku. Dotyczą one osób opodatkowanych na zasadach ogólnych – zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Wyróżniamy:

  • pierwszy próg podatkowy – obowiązuje na dochody do 120 tysięcy złotych rocznie i w roku 2024 wynosi 12 procent (należy wziąć dodatkowo pod uwagę kwotę pomniejszającą podatek, wynoszącą 3600 złotych);
  • drugi próg podatkowy – obowiązuje na dochody wyższe niż 120 tysięcy złotych rocznie i w roku 2024 wynosi 32 procent.

Wymienione wartości progów podatkowych ustawodawca określił już w 2022 roku – wszystko jednak wskazuje na to, że w 2024 nie nastąpią żadne zmiany w tym zakresie.

Konieczność opłacenia podatku PCC

Zmiany w podatkach na rok 2024 dotyczą również zakupu szóstego i kolejnego mieszkania w ramach tej samej inwestycji deweloperskiej. W związku z nowelizacją ustawy od stycznia nowego roku nabywca musi w takim przypadku zapłacić 6 procent PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. W dalszym ciągu funkcjonuje też obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *