Prowadzenie działalności podczas zasiłku macierzyńskiego

program do faktur 16/06/2018 jedna odpowiedź
 

Kobiety, które planują zajście w ciążę lub już są w ciąży i są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nie muszą się obawiać tego, czy otrzymają zasiłek macierzyński, czy nie. Jest to prawo, które przysługuje im niezależnie od stażu zatrudnienia w danej firmie. Pewne wątpliwości mogą się jednak pojawić kobietom, które prowadzą działalność gospodarczą lub jednocześnie są zatrudnione na umowę o pracę i dodatkowo prowadzą firmę.

Zasiłek macierzyński – informacje ogólne

Zasiłek macierzyński to świadczenie finansowe, które wypłacane jest kobietom po urodzeniu dziecka. Można go pobierać przez cały rok. Pierwsze pół roku płatne jest sto procent średniej pensji uzyskiwanej przed złożeniem wniosku o zasiłek. Drugie pół roku to świadczenie w wysokości 60% średniej pensji. Jeżeli kobieta od razu wnioskuje o roczne świadczenie, wówczas może otrzymywać przez cały rok 80% swojej średniej pensji. W efekcie niezależnie od tego czy jest to dwa razy po pół roku czy jednorazowo cały rok – wypłata będzie taka sama.

Wniosek o urlop i wypłatę zasiłku macierzyńskiego należy złożyć w swoim zakładzie pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, taki wniosek składa się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to Zakład będzie wówczas wypłacał pieniądze. Pojawia się jednak pytanie, co w tym czasie zrobić ze swoją firmą? Czy można ją nadal prowadzić, czy należałoby ją zawiesić?

Zasiłek macierzyński przy działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do odprowadzania składek emerytalno – rentowych i zdrowotnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki chorobowe są dobrowolne i żaden przedsiębiorca nie jest zobligowany do ich opłacania.

Zasiłek macierzyński przysługuje tym kobietom prowadzącym działalność gospodarczą, które zdecydowały się na opłacanie również składki chorobowej.

Może go otrzymać kobita, która w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego (można się na nie zdecydować w trakcie prowadzenia działalności, nie musi być opłacany od dnia jej rozpoczęcia) urodziła dziecko, przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia (a gdy odroczony jest obowiązek szkolny do 10 roku życia) i rozpoczęła proces przysposobienia lub przyjęła je w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

W jaki sposób zasiłek obliczany jest dla przedsiębiorców

W obecnej sytuacji prawnej zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą wyliczany jest proporcjonalnie do opłacanych składek i prognozowanego wynagrodzenia.

Kobieta, która swoją działalność gospodarczą prowadzi krócej niż rok i opłaca składki przewyższające ustawowe minimum początkowo otrzyma zasiłek w jego minimalnej wysokości. Stopniowo będzie on jednak powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przed wystąpieniem o uzyskanie zasiłku.

To oznacza, że kobieta początkowo otrzyma 60% średniego prognozowanego wynagrodzenia oraz odpowiedni ułamek podwyższonej składki. Przy opłacaniu składki przez trzy miesiące będzie to 3/12, przy opłacaniu jej przez 5 miesięcy to będzie 5/12 i tak dalej.

Jeżeli kobieta chce otrzymywać zasiłek w pełnej wysokości, która odpowiada podwyższonej składce, to uprawnia do tego dopiero opłacanie tejże podwyższonej składki przez cały rok do porodu.

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą, jak każdy inny przedsiębiorca, może zadecydować o podstawie, na bazie której wyliczane są składki. Jest to dość istotna informacja, ponieważ zależnie od ustalonej podstawy, zmienia się wysokość składki, a w efekcie zmienia się również później wysokość otrzymywanego zasiłku.

Czy w czasie otrzymywania zasiłku można prowadzić działalność gospodarczą

Zgodnie z przepisami prawnymi, kobieta prowadząca działalność gospodarczą nie przebywa na urlopie macierzyńskim, choć uzyskuje prawo do pobierania takiego zasiłku. Oznacza to, że możne normalnie kontynuować prowadzoną przez siebie działalność, łącznie z wystawianiem faktur i rozliczaniem z kontrahentami. To kobieta decyduje o tym, czy chce przerwać swoją pracę i skupić się na dziecku czy nadal aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym. Może również połączyć te dwa obszary zmniejszając nieco poziom swojego zaangażowania w prowadzona firmę. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ pozwala na generowanie dochodów podczas sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli oczywiście charakter pracy na to pozwala.

Co więcej, kobieta na urlopie macierzyńskim i pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu umowy o pracę może w tym czasie rozpocząć prowadzenie działalności i nie spowoduje to utraty prawa do zasiłku.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Jedno przemyślenie nt. „Prowadzenie działalności podczas zasiłku macierzyńskiego”

  1. Czy pracując w domu, na urlopie macierzyńskim, kobieta-przedsiebiorca może wliczyć w koszty usługi niani z agencji niań, opiekującej się dzieckiem przez dwie, trzy godziny w tygodniu, podczas gdny mama musi udac sie do biura i załatwić sprawy zatrudnionego pracownika, tzn. uzgodnic plany, wypłaty, lista obecności, wszystkie sprawy zwiazane z obowiązkami pracodawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *