Rozliczenie CIT 8 – kogo obowiązuje

program do faktur 05/08/2019 brak odpowiedzi
 

W polskim systemie podatkowym obowiązują różne rodzaje podatków. Są to podatki dochodowe od osób fizycznych, które rozliczane są za pomocą formularza PIT, są podatki od towarów i usług, czyli tak zwany VAT. Są też podatki CIT. Kogo one obowiązują i kto powinien się w ten sposób rozliczać? Oto najważniejsze informacje na ten temat. 

CIT – 8

Przede wszystkim najważniejszą różnicą rozliczenia CIT – 8 jest to, że jest to podatek od osób prawnych, a nie od osób fizycznych. Oznacza to, że przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą nie podlega temu opodatkowaniu, ponieważ pozostaje on osobą fizyczną. Osobowość prawna przysługuje określonym podmiotom, które zostały zebrane i spisane w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. To na ich podstawie przyznawana jest osobowość prawna. 

I tak, CIT – 8 obowiązuje więc osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo – akcyjne, których siedziba lub zarząd znajduje się na ternie naszego kraju oraz te podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej w myśl polskich przepisów, ale działają poza granicami kraju i tam, gdzie działają tę osobowość prawną im przyznano, a rozliczenie odbywa się niezależnie od tego, w jakim kraju wygenerowane zostały dochody. 

Są też jednostki, które mają osobowość prawną, ale ustawodawca zwolnił je z obowiązku rozliczania się za pośrednictwem CIT – 8. Wśród tych zwolnionych znajdują się jednostki skarbu państwa, organizacje międzynarodowe oraz organizacje kościelne. 

Rozliczenie CIT – 8

Rozliczeniu CIT – 8 podlegają wszystkie uzyskiwane przez osobę prawną dochody, niezależnie od tego, z jakiego źródła one pochodzą. Mogą to być dochody z działalności, dywidendy, a nawet zyski pochodzące z odsetek karnych za nieterminowe płatności. Wszystko musi zostać zarejestrowane, zewidencjonowane i poprawnie rozliczone. Takie zasady ustalił bowiem ustawodawca i trzeba się ich trzymać. 

Jednocześnie, ustawodawca określił dwie stawki podatkowe. Są to 19% i 9%. To, która stawka podatkowa ma zastosowanie w danej sytuacji zależy wyłącznie od tego, z jakiego tytułu został osiągnięty dochód. Stawka wyższa, 19%, musi być brana pod uwagę w momencie, gdy dochody zostały uzyskane na zasadach ogólnych, także z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz od dochodów zagranicznych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP.

Stawka 9% ma zastosowanie przy dochodach z innych źródeł niż zyski kapitałowe, o których mówi odpowiedni fragment ustawy. 

Warto wiedzieć, że obniżona stawka 9% dotyczy wyłącznie małych podatników oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. 

Kiedy należy składać rozliczenie

Rozliczenie CIT – 8 składa się za rok podatkowy, po jego pełnym zakończeniu. Przy czym, rok podatkowy nie musi być w tym przypadku tożsamy z rokiem kalendarzowym. W przypadku rozliczeń PIT, grudzień jest ostatnim miesiącem w roku podatkowym i po zamknięciu grudnia można już rozpoczynać rozliczanie. W przypadku osób prawnych, które rozliczają się za pośrednictwem CIT – 8, w wersji podstawowej również rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, chyba że statut spółki lub inne dokumenty, które ją konstytuują postanowią inaczej. W tej sytuacji, rok podatkowy to 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, gdzie styczeń nie musi być pierwszym, a grudzień ostatnim. 

Osoba prawna, będąca podatnikiem podatku CIT – 8 może zmienić ustalenia dotyczące roku podatkowego. Musi to zrobić w swoim zeznaniu rocznym składanym za zamknięty właśnie rok podatkowy. W składanym zeznaniu należy oznaczyć, który miesiąc będzie rozpoczynającym rok podatkowy i od niego właśnie liczy się dwanaście kolejnych miesięcy, które od momentu złożenia zeznania stanowić będą nowy rok podatkowy. 

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą CIT – 8 muszą wpłacić należny podatek w ciągu trzech miesięcy od momentu zakończenia obowiązującego roku podatkowego. Należność wpłaca się na właściwy numer konta do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki lub miejsce pobytu jej zarządu. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *