Skala podatkowa – abc

Szybka Faktura 04/05/2021 brak odpowiedzi
 

Skala podatkowa inaczej nazywana jest opodatkowaniem na zasadach ogólnych. To podstawowa forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Co dokładnie jest jej przedmiotem i jak wyglądają składki oraz ulgi?

Skala podatkowa – czym jest dokładnie?

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Na jej podstawie określana jest wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu, który uzyskał w jednym roku podatkowym. Przy wyborze tej formy opodatkowania, dochód zostaje opodatkowany na zasadach ogólnych automatycznie. Co więcej, w odpowiednim terminie można wybrać inną formę opodatkowania.

Dochód przedmiotem opodatkowania

Przy wyborze skali podatkowej, opodatkowaniu podlega dochód osiągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów i wszelkie osiągnięte przychody związane z działalnością, muszą zostać rozliczone. Jeżeli suma kosztów uzyskania przychodów jest wyższa niż suma dochodów, właściciel firmy ponosi stratę podatkową. Dodatkowo, jeśli podatnik uzyskuje przychody w ramach działalności gospodarczej, umowy najmu nieruchomości, umowy o pracę lub umowy zlecenie, jest zobowiązany określić dochód osiągnięty z każdego tytułu osobno.

Przychód z prowadzonej działalności gospodarczej

Przychód to nic innego, jak kwoty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, oprócz wartości towarów zwróconych, skont i udzielonych bonifikat. Warto zaznaczyć, że dla czynnych podatników VAT wyłącznie kwota netto jest przychodem dla celów podatkowych.
Katalog przychodów jest katalogiem otwartym – przychody z działalności to wszelkiego typu przysporzenia osiągnięte podczas jej prowadzenia, m.in. odsetki od środków pieniężnych, różnice kursowe czy przychody z najmu/podnajmu/dzierżawy itp. Należy pamiętać, że nie wszystkie przychody są przychodami podatkowymi.

Ulgi w ramach opodatkowania na zasadach ogólnych

Wybór skali podatkowej daje możliwość rozliczania ulg podatkowych, m.in. ulgi na dziecko, rehabilitacyjnej, internetowej, termomodernizacyjnej, ulgi na działalność badawczo-rozwojową czy odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

Składki do ZUS oraz zaliczki a skala podatkowa

Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, wiąże się
z uwzględnieniem w rozliczeniu podatkowym m.in. składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Solidarnościowy.
Osoba wybierająca skalę podatkową ma obowiązek obliczania oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. To podatek dochodowy od dochodu, który osiągnięto przez danego podatnika od początku roku.

Skala podatkowa i ewidencja

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, musi w ciągu roku podatkowego prowadzić imienne karty przychodów pracowników, spis natury oraz ewidencjonować:

  • zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych lub w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
  • przychody i koszty uzyskania przychodu;
  • środki trwałe, wartości niematerialne oraz prawne.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych a PIT

Właścicieli działalności gospodarczych, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, obowiązuje PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-36/B. Jeżeli podatnik osiąga jednocześnie przychody z umowy
o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, w części D zeznania PIT-36 wykazuje przychody
z tych umów, a także dołącza załącznik PIT/B, z wykazanymi przychodami, kosztami ich uzyskania oraz wszelkimi ulgami z tytułu prowadzonej firmy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *