Zasady zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

Szybka Faktura 25/07/2022 brak odpowiedzi
 

Aby ułatwić uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy rozpoczęcie nowego życia w Polsce, została wprowadzona procedura upraszczająca proces ich zatrudniania. Jednocześnie jest to ułatwienie dla pracodawców, którzy już teraz chcą to zrobić, oraz zachęta dla tych, którzy nie są co do tego przekonani.

Kiedy uchodźca może być legalnie zatrudniony?

Aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, musi być spełniony jeden z dwóch warunków: obywatel Ukrainy przebywa w Polsce legalnie i ma ważny tytuł pobytowy albo legalnie przybył do Polski, a więc w czasie od 24 lutego 2022 roku i deklaruje, że w niej pozostanie. Może to być również małżonek obywatela Ukrainy, który nie ma ukraińskiego obywatelstwa, ale przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Posiadanie przez uchodźcę numeru PESEL, który może otrzymać po złożeniu wniosku w dowolnym urzędzie gminy, nie jest do tego konieczne.

Jak zatrudnić uchodźcę z Ukrainy?

Po zatrudnieniu pracownika będącego uchodźcą należy w ciągu czternastu dni zgłosić ten fakt za pośrednictwem portalu www.gov.pl. Powiadomienie nie wiąże się z żadnymi opłatami. Uchodźca będzie mógł pracować dla Ciebie legalnie przez osiemnastu miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 roku. Ten czas można jednak wydłużyć do 24 miesięcy, podpisując oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jeśli chcesz dopiero zadeklarować taką chęć, wypełnij formularz online, w którym zaznaczysz, że przyjmiesz również uchodźcę. Możesz to zrobić w powiatowym urzędzie pracy lub przez stronę internetową pomagamukrainie.gov.pl. Formularz zostanie przesłany do Centralnej Bazy Ofert Pracy i opublikowany w języku polskim oraz ukraińskim. Zatrudnienie może się odbywać na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia.

Powiadamianie urzędu pracy – informacje o pracodawcy

W formularzu pracodawca musi podać informacje dotyczące zarówno podmiotu zatrudniającego, jak i osoby z Ukrainy. W przypadku tego pierwszego są to: nazwa lub imię/imiona i nazwisko; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; numer telefonu bądź służbowy adres elektroniczny; symbol PKD; opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywatela/obywateli z Ukrainy. Jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna, musi podać numer PESEL. Natomiast w przypadku podmiotu prowadzącego a) działalność gospodarczą musi to być numer identyfikacyjny NIP oraz REGON, b) agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej – numer wpisu do rejestru tych właśnie podmiotów.

Powiadamianie urzędu pracy – pozostałe informacje

W oświadczeniu ponadto należy zawrzeć dane osobowe pracownika, a mianowicie: imię/imiona i nazwisko; datę urodzenia; płeć; obywatelstwo; rodzaj, numer i serię dokumentu, który pozwala ustalić tożsamość i państwo, w którym go wydano; numer PESEL – jeśli został nadany. Ostatnie informacje to: rodzaj umowy zawierany pomiędzy podmiotem, który powierza wykonywanie pracy, a uchodźcą z Ukrainy; stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy; miejsce wykonywanej pracy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *