Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2019 roku

program do faktur 12/05/2019 brak odpowiedzi
 

Dla podatników dostępne są różnorodne formy opodatkowania. Najbardziej popularna jest skala podatkowa, według której w pierwszym progu podatek wynosi 18%, a po jego przekroczeniu podatnik wchodzi na drugi próg i płaci 32% podatku. Dość często wybierany jest również podatek liniowy w wysokości 19%. Dostępny jest również ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Nie każdy może skorzystać z tej formy, jednakże ci, którzy się tak rozliczają, powinni widzieć, że w 2019 roku zaszły w jego obrębie pewne zmiany.

Wybór formy opodatkowania

Przede wszystkim należy pamiętać, że wyboru formy opodatkowania można dokonać do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął dochód do opodatkowania. Jeżeli taki dochód wystąpił w grudniu, skraca się czas. Podatnik ma bowiem wówczas czas do końca roku podatkowego.

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie stosownego pisma do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Wyjątek stanowi tu opodatkowanie według skali podatkowej, które jest wybierane domyślnie i nie wymaga żadnego zgłoszenia.

Dokonany wybór będzie skutkował na lata nadchodzące. Oczywiście można ten wybór zmienić. Zmiany dokonuje się do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Nowością jest tutaj możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania za pomocą wprowadzenia zmiany we wpisie w CEIDG.

Spisy i ewidencje

Istotną zmianą jest to, że podatnicy rozliczający się ryczałtem od dochodu ewidencjonowanego, zwolnieni są z prowadzenia ewidencji wyposażenia. Ustawodawca zwolnił ich również z obowiązku przeprowadzania spisu z natury. Likwidacja tego obowiązku dotyczy zarówno rozpoczęcia działalności, jej zamknięcia jak i zmiany wspólnika.

Przy zamknięciu działalności podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu są zobowiązani jedynie do przeprowadzenia spisu majątku – jak podatnicy, którzy prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

Ryczałt ewidencjonowany – pozostałe zmiany

Ustawodawca udostępnił również podatnikom możliwość rozliczania kwartalnego. O wyborze tej formy opodatkowania (ryczałt kwartalny) należy poinformować dopiero w zeznaniu rocznym za ubiegły rok podatkowy.

Od pierwszego stycznia 2019 zmieniły się też zasady dotyczące zatrudniania pracowników przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem. Otóż, zostali oni zwolnieni z obowiązku prowadzenia karty przychodów swoich pracowników. Jest to ogromne ułatwienie i udogodnienie. Podatnicy mają bowiem dzięki temu znacznie mniej pracy z dokumentami pracowników.

Zawieszenie działalności gospodarczej nadal jest możliwe. Należy o tym powiadomić urząd skarbowy w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu podatkowym.

Roczne zeznanie podatkowego

Zmiany wprowadzone w ryczałcie ewidencjonowanym dotyczą również zeznania podatkowego. Otóż, podatnicy, którzy swoje dochody rozliczają na podstawie ryczałtu mają bardzo dużo czasu na złożenie swojego zeznania podatkowego za ubiegły rok. Zmiany rozpoczynają się od dochodów uzyskanych w roku 2019, czyli dotyczą rozliczenia rocznego składanego za rok. I tak, czas na złożenie zeznania rocznego dla podatników rozliczających się ryczałtem mieści się w granicach:  15 lutego początek składania zeznań – koniec lutego następnego roku, koniec składania zeznań podatkowych. Jeżeli podatnik złoży swoje zeznanie przez 15 lutego, wówczas jest ono traktowane, jako złożone z dniem 15 lutego.

W ramach prowadzonych zmian w zakresie rozliczeń rocznych, podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu będą mieli przygotowane rozliczenie przez urząd skarbowy. Wystarczy, że zalogują się na portal podatki.gov i sprawdzą swój PIT. Mogą go zaakceptować, odrzucić, zmodyfikować i zaakceptować lub nic nie robić. Jeżeli nic nie zrobią PIT zostanie uznany za zaakceptowany.

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na podstawie ryczałtu, warto śledzić doniesienia na temat planowanych i wdrażanych zmian, by stale być na bieżąco. Można wtedy uniknąć ominięcia terminu lub niedopilnowania ważnych kwestii.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *