Umowa darowizny samochodu

program do faktur 16/12/2015 brak odpowiedzi

Umowa darowizny samochodu to nic innego jak przeniesienie własności samochodu. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami formalnymi i podatkowymi. Najpopularniejszym przeniesieniem darowizny odbywa się w stosunkach rodzinnych z uwagi na konsekwencje podatkowe. Umowę darowizny samochodu należy sporządzić w formie pisemnej. Powinna mieć postać aktu notarialnego, ale może być sporządzona pomijając wizytę u notariusza. Umowa darowizny …

 

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

program do faktur 11/12/2015 brak odpowiedzi

Zaliczka na podatek dochodowy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać podatek dochodowy. W zależności od rozmiaru i rodzaju przedsiębiorstwa mogą wybrać następujące formy opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, podatek według skali podatkowej. Zaliczka na podatek dochodowy – karta podatkowa Jest prostą formą opłacania podatku dochodowego, gdyż nie wymaga prowadzenia dokumentacji księgowej. Wysokość …

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

program do faktur 04/12/2015 brak odpowiedzi

Kodeks pracy przewiduje klika możliwości rozwiązania umowy o pracę, m in. za porozumieniem stron, które jest jedynym ugodowym i jednocześnie najszybszym sposobem zakończenia stosunku pracy. Taka forma rozwiązania umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Może zostać zastosowane przy każdym rodzaju umowy o pracę, z pominięciem obowiązujących terminów i okresów wypowiedzenia, a nawet w przypadku …

 

Czy faktura proforma jest dokumentem księgowym?

program do faktur 01/12/2015 brak odpowiedzi

Czym jest faktura pro-forma? W obrocie gospodarczym faktura pro-forma jest jednym z najczęściej stosowanych dokumentów. Wystawiana jest zazwyczaj w celu udokumentowania zajścia transakcji, zawarcia umowy kupna-sprzedaży czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Na podstawie faktury pro-forma może być realizowana płatność na warunkach określonych przez strony transakcji. Jakie informacje zawiera? Formą i treścią faktura pro-forma przypomina zwykłą …

 

Zasady korekty kosztów z tytułu nieregulowania zobowiązań

program do faktur 27/11/2015 brak odpowiedzi

Zasady korekty kosztów z tytułu nieregulowania zobowiązań. Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1.01.2013 r. wprowadziła obligatoryjną zasadę  zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z nieuregulowanych faktur, rachunków lub innych dokumentów. Zasada ta obowiązuje zarówno podmioty opłacające podatek dochodowy od osób prawnych (art. 15b) jak  i od osób fizycznych (art.24d) i dotyczy kwot zaliczonych uprzednio …

 

Koszty uzyskania przychodu – co można zaliczyć jako wydatek?

program do faktur 24/11/2015 brak odpowiedzi

Koszty uzyskania przychodu – co można zaliczyć jako wydatek? Jak wynika z przepisów podatkowych „ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Ponieważ ustawodawca nie wyjaśnił w przepisach co należy rozumieć pod pojęciem zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów pomocne …

 

Zasady korekty kosztów z tytułu nieregulowania zobowiązań

program do faktur 20/11/2015 brak odpowiedzi

Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1.01.2013 r. wprowadziła obligatoryjną zasadę  zmniejszania kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z nieuregulowanych faktur, rachunków lub innych dokumentów. Zasada ta obowiązuje zarówno podmioty opłacające podatek dochodowy od osób prawnych (art. 15b) jak  i od osób fizycznych (art.24d) i dotyczy kwot zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. W zależności od …

 

Metoda kasowa – czy warto z niej korzystać?

program do faktur 19/11/2015 brak odpowiedzi

Metoda kasowa do rozliczenia VAT-u jest alternatywą dla przedsiębiorców, kiedy ci mają trudności z uzyskaniem zapłaty od klienta. Jest przeciwieństwem metody memoriałowej, która nakazuje rozliczenie się z podatku VAT bez względu czy kontrahent uregulował płatność czy jeszcze nie.   Dotyczy to faktur sprzedażowych jak i zakupowych. Metoda kasowa pozwala na rozliczeniu się tylko z tych dokumentów, …

 

Zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT

program do faktur 09/11/2015 brak odpowiedzi

Zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT. Jak wynika z uzasadnienia do zmian ustawy o podatku od towarów i usług podstawą ich wprowadzenia jest unijna dyrektywa 2006/112/WE oraz dążenie do uproszczenia i uporządkowania regulacji obowiązujących do końca 2013 roku. Ustawodawca nie modyfikował zapisów art.19 lecz go uchylił i wprowadził nowy art.19a, zawierający odmienne regulacje dotyczące momentu …

 

Korekta faktury

program do faktur 06/11/2015 brak odpowiedzi

Korekta faktury to codzienność w prowadzeniu firmy. Każdemu zdarzyć się może wpisanie błędnych danych podczas wystawiania faktury VAT. Czasem są to jedynie dane adresowe, a czasem niewłaściwa stawka podatku lub niewłaściwe jego obliczenie. W każdej sytuacji należy dokonać korekty faktury. Korekta faktury powinna być wystawiona przed upływem terminu 5 lat, licząc od końca roku, w …