Własna działalność a praca na etacie – jak to połączyć?

Szybka Faktura 22/07/2022 brak odpowiedzi
 

Połączenie prowadzenia własnej działalności z pracą na etacie daje wiele korzyści. Zachowujemy w ten sposób stabilność finansową na czas, kiedy będziemy sprawdzali, czy nasz biznes stanie się dobrym źródłem zarobku. Ale jak połączyć własną działalność z pracą na etacie?

Przedsiębiorca a pracodawca – kiedy powstaje konflikt?

Przede wszystkim należy się zorientować w kwestiach formalnych, aby działać zgodnie z prawem zarówno względem swojego pracodawcy, jak i urzędu skarbowego. W pierwszym przypadku należy ponownie (i bardzo dokładnie) przeczytać podpisaną umowę. Może się bowiem zdarzyć, że pojawi się w niej zapis o zakazie konkurencji. Wówczas Twoja działalność gospodarcza nie może dotyczyć tych samych lub podobnych zajęć, którymi zajmujesz się w firmie. Poskutkowałoby to nie tylko wejściem w konflikt z pracodawcą (który mógłby zakończyć się zwolnieniem lub wymuszeniem zamknięcia swojego przedsiębiorstwa), ale również nałożeniem wysokiej kary finansowej. Jeśli nie pojawi się taki zakaz, i tak warto poinformować pracodawcę o swoim przedsięwzięciu – czasami taki zapis również znajduje się w umowie.

Jakie podatki przy własnej działalności?

Jako przedsiębiorca możesz wybrać jedną z trzech form odprowadzania podatków. Będą się odbywały na zasadach ogólnych, jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Na podstawie zasad ogólnych możesz skorzystać z dwóch możliwości. Pierwszą jest skala podatkowa, która ma dwa progi podatkowe – 18 i 32 procent, a drugą podatek liniowy o 19 procentach. Skala podatkowa sumuje dochody uzyskane na podstawie pracy etatowej oraz własnej działalności gospodarczej, powstaje więc wspólna podstawa do określania progu podatkowego. Kiedy bardziej opłacalny będzie podatek liniowy? W sytuacji, gdy ma się pewność osiągnięcia wysokich zarobków lub wiedzę, jaka będzie to kwota w skali miesiąca (na przykład wówczas, gdy współpraca już została nawiązana).

Przedsiębiorca z etatem a ZUS

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą i jednocześnie pracujesz na etacie, powinieneś także wiedzieć, w jaki sposób będziesz opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Mimo że posiadasz wówczas dwa tytuły ubezpieczeniowe, nie płacisz podwójnej kwoty. O ile Twoje wynagrodzenie w pracy etatowej nie będzie niższe od minimalnego, jesteś zobowiązany do opłacania składek społecznych ze stosunku pracy. W 2022 roku powyższa kwota wynosi 3 010 złotych brutto. W sytuacji, gdy oskładkowane wynagrodzenie będzie wynosiło dokładnie tyle lub więcej, z tytułu własnej działalności nie trzeba opłacać ubezpieczeń społecznych. Można jedna przystąpić do nich dobrowolnie.

Deklaracje zgłoszeniowe

Jeśli jesteś już zatrudniony na umowę o pracę i dopiero zaczynasz prowadzić własną działalność gospodarczą, jesteś zobowiązany do przedłożenia w ZUS-ie formularza ZUS ZZA. Jest to konieczne, aby móc prawidłowo wykazać składki. Czas na dostarczenie formularza wynosi siedem dni, które są liczone od dnia, w którym działalność została zarejestrowana.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *