Co to jest spółka komandytowa?

program do faktur 14/05/2017 brak odpowiedzi
 

Polskie przepisy prawa handlowego zakładają możliwość zakładania różnorodnych spółek. Spółka to możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej dwóch wspólników. W tym wypadku odpowiedzialność za przedsiębiorstwo jest rozłożona, zarówno mentalna, jak i finansowa. Co ważne, wkład finansowy w zakładaną przez wspólników spółkę również powstaje z pieniędzy zsumowanych i włożonych przez wspólników zakładających. W ten sposób, finansowe ryzyko założycielskie również się nieco rozkłada.

Spółka komandytowa

Jednym z rodzajów spółki dopuszczalnej przez polskie prawo handlowe jest spółka komandytowa. Jej cechą charakterystyczną jest to , że jest to spółka osobowa. Ma względnie trwały skład osobowy, bardzo istotne znaczenie ma każdy ze wspólników i nie ma ona żadnego odrębnego organu, który zostałby przeznaczony celowo właśnie do prowadzenia spraw podejmowanych przez spółkę.

Co ważne, odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli przejmuje w sposób nieograniczony jeden ze wspólników, zwany komplementariuszem. Natomiast  odpowiedzialność drugiego wspólnika jest znacznie ograniczona, jest to komandytariusz. Oczywiście, w skład spółki może wchodzić znacznie więcej osób, nie tylko dwie. Wówczas opisane wyżej role kształtują się nieco inaczej. W takiej sytuacji w spółce musi się znaleźć co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Specyfika spółki komandytowej

Jak wspomniano, cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest jej osobowy charakter. To jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, ale kodeks spółek handlowych nadał jej taką osobowość, co powoduje, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa własności nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać lub też może być pozywana.

W przypadku spółki komandytowej prowadzone jest przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co ważne, taka spółka może być powołana wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W nazwie firmy spółki komandytowej musi się znaleźć nazwisko lub nazwa komplementariuszy oraz określenie, że jest to spółka komandytowa.  

Założenie spółki

Spółka komandytowa powstaje wraz z momentem, w którym zostaje wpisana do rejestru spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tę formalność powinno poprzedzić spisanie umowy spółki. Musi mieć ona charakter aktu notarialnego. Warto pamiętać, że wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. To oznacza, że spółka rozpoczyna swoje istnienie wraz z jego dokonaniem. Zawarcie umowy spółki jest niezbędne dla jej zarejestrowania, ale nie powoduje jej założenia. Obowiązek zgłoszenia spółki spoczywa na wszystkich wchodzących w jej skład wspólnikach, również na komandytariuszach. To ważna informacja i nie można pominąć tej formalności w procesie rejestracyjnym.

Rozwiązanie spółki

Spółka kończy swoje istnienie w momencie, gdy zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie musi jednak poprzedzić proces likwidacyjny spółki. Pierwszym jego etapem jest rozwiązanie umowy spółki komandytowej, a następnym rozliczenie majątku przedsiębiorstwa.

Powodem rozwiązania spółki komandytowej może być zerwanie umowy spółki przez jednego ze wspólników lub też podjęcie takiej uchwały przez wszystkich w czasie zebrania. Ponadto, kodeks spółek handlowych przewiduje również, że spółka komandytowa może zostać rozwiązana na skutek jej upadłości, upadłości wspólników lub śmierci komplementariusza. W dokumentach spółki można również opisać i sprecyzować inne przyczyny i powody.

Spółka komandytowa jest bardzo specyficznym rodzajem spółki. Decydując się na jej zawarcie należałoby w pierwszej kolejności bardzo dobrze zrozumieć jej charakter, sposoby działania oraz wiążące się z nią możliwości, zobowiązania, przywileje i prawa. Należy również dobrze zrozumieć prawa i obowiązki wszystkich tworzących ją wspólników, by w czasie funkcjonowania nie doszło do błędów czy nieprawidłowości wynikających właśnie z niewiedzy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *