Czym jest spółka komandytowo – akcyjna?

program do faktur 18/08/2017 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej może się odbywać na wiele różnorodnych sposobów. Poza jednoosobowym przedsiębiorstwem można zdecydować się również na formę spółki, w której to wspólnicy razem ponoszą odpowiedzialność za działania firmy. Odpowiedzialność może być równa, określona na tym samym poziomie lub zróżnicowana. Zależnie od tego należy wybrać odpowiedni rodzaj spółki. Jedną z nich jest spółka komandytowo – akcyjna.

Struktura spółki

Spółka komandytowo – akcyjna stanowi bardzo specyficzny rodzaj spółki. Należy ona bowiem do spółek prawa handlowego, ale łączy w sobie różnorodne cechy spółki osobowe i spółki akcyjnej. Wprowadzenie takiego hybrydowego rozwiązania do polskiego prawa handlowego było dobrym posunięciem, które przedsiębiorcom znacznie rozszerzyło zakres działań i możliwości, który w efekcie prowadzi do lepszego dostosowana rozwiązania prawnego do praktyki i rzeczywiście realizowanej działalności pod kątem organizacyjnym jak i prawnym.

W spółce komandytowo – akcyjnej wspólnikami są komplementariusze i akcjonariusze. Jeżeli chodzi o komplementariuszy, to ich skład musi być trwały. Wszelkie zmiany w składzie komplementariuszy powodują, że mamy do czynienia z zupełnie inną spółką. To oni osobiście stanowią o spółce, a ich cechy osobowe mają konstytucyjne znaczenie.

Komplementariusz jest inwestorem aktywnym w spółce. Reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza całym przedsiębiorstwem, ale też ponosi za nie nieograniczoną odpowiedzialność. To oznacza, że w razie konieczności odpowiada za zobowiązania spółki swoim własnym majątkiem.

W gronie akcjonariuszy mogą zaś zachodzić nawet częste zmiany. Skład osobowy akcjonariuszy nie ma większego znaczenia, podobnie jak cechy osobiste akcjonariuszy. To po prostu udziałowcy firmy, których może być więcej lub mniej i swobodnie mogą być wymieniani.

Akcjonariusze stanowią grono inwestorów pasywnych. Ich zadaniem jest jedynie wniesienie określonego wkładu finansowego do majątku spółki poprzez nabycie emitowanych akcji. Jego rola nie sięga jednak dalej. Statut spółki może nałożyć na akcjonariusza dodatkowe obowiązki (np. udział w niektórych zebraniach). Jednakże, zgodnie z prawem, akcjonariusz nie odpowiada finansowo wobec wierzycieli spółki, której akcje posiada.

Bardzo ważnym elementem spółki komandytowo – akcyjnej jest to, że wspólnik będący komplementariuszem może być również akcjonariuszem.

Osobowość prawna

Spółka komandytowo – akcyjna nie ma osobowości prawnej, ale kodeks spółek handlowych nadał jej podmiotowość prawną. Jakie to niesie implikacje? Taka spółka może z powodzeniem nabywać w swoim imieniu różnorodne prawa, w tym na przykład prawo własności nieruchomości i oraz inne prawa rzeczowe. Co więcej, spółka taka może również zaciągać w swoim imieniu zobowiązania, pozywać oraz być pozywana do sądu.

Kto może stanowić wspólnika w spółce komandytowo – akcyjnej

W skład omawianej spółki wchodzić mogą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne czy też jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej, ale ustawodawca nadał im podmiotowość prawną.

Oznacza to, że w skład spółki komandytowo – akcyjnej może wchodzić również inna spółka, organizacja czy też przedsiębiorstwo. Ważne jedynie, by każdy ze wspólników spełniał warunki określone dla wspólników w kodeksie spółek handlowych.

Formalności związane z zakładaniem spółki

Kapitał zakładowy spółki komandytowo – akcyjnej nie może być mniejszy niż 50.000 złotych – tak stanowią przepisy. Spółka powstaje wraz z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a jej statut musi mieć formę aktu notarialnego. Nazwa firmy prowadzonej przez spółkę musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza oraz określenie rodzaju prowadzonej spółki. Zgodnie z prawem dopuszczalne jest stosowanie w tym wypadku skrótu S.K.A.

Celem powstania spółki komandytowo – akcyjnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Takie rozwiązanie prawno na to pozwala.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *