Leasing operacyjny czy finansowy?

program do faktur 08/09/2016 brak odpowiedzi
 

Decydując się na zakup auta lub sprzętu do firmy w formie leasingu, warto zapoznać się wcześniej z jego warunkami, zasadami i obwarowaniami. Leasing nie jest bowiem jednorodną usługą finansową, ma różne odmiany, a każda z jego odmian charakteryzuje się innymi zasadami podatkowymi oraz sposobami rozliczania przedmiotu leasingowanego. Ważne też by znać te różnice, ponieważ mogą mieć one znaczenie w przypadku dokonywania wyboru formy leasingu. A to jaką wybrać formę, jaki wybrać rodzaj zależy przede wszystkim od potrzeb rozliczeniowych i czasu trwania takiej umowy. Dwa zasadnicze rodzaje leasingu to operacyjny i finansowy. Poznajmy zatem różnice, jakie między nimi występują.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny zasadniczo opiera się na tym, że leasingodawca wprowadza leasingowany przedmiot do swoich składników majątkowych, a więc to on może przeprowadzać odpisy amortyzacyjne. Leasingobiorca natomiast otrzymuje od finansującego faktury do pokrycia, są to raty leasingowe. Raty te, tak jak i koszty związane z opłatą wstępną, leasingobiorca może wprowadzić w koszty swojej działalności w całości. Taki leasing zawierany jest na czas określony i jest to minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu. Na przykładzie aut, wygląda to w ten sposób, że nowy samochód, amortyzowany może być minimum przez 5 lat, a umowa leasingu operacyjnego może być zawarta nawet na minimum 2 i w tym czasie wartość auta zostanie rozliczona w kosztach, które zawierają się w fakturach wystawianych przez leasingodawcę. Suma rat leasingowych oraz kosztów opłaty wstępnej musi być równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy, przedmiot może zostać wykupiony na własność lub zwrócony i zawarta nowa umowa na nowy przedmiot.

Leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego różnice pojawiają się już na samym początku. Mianowicie, przedmiot objęty leasingiem należy do środków trwałych leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jednakże, jeżeli chodzi o samą ratę leasingową, to do kosztów uzyskania przychodu można wliczyć wyłącznie jej część odsetkową, a nie kapitałową, przeciwnie do tego jak było to w przypadku leasingu operacyjnego, gdzie cała rata się wliczała. Jeżeli chodzi o podatek VAT, to musi on zostać opłacony w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. Jednak przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy natychmiast po dokonaniu spłaty ostatniej raty leasingowej.

Podsumowując, zanim decyzja zostanie podjęta warto rozważyć wszystkie aspekty i elementy konstruujące obydwa rozwiązania. Jeżeli bowiem chodzi o koszty początkowe, to w przypadku leasingu operacyjnego są one zdecydowanie niższe. Wiąże się to głównie z tym, że koszty podatku VAT są doliczane stopniowo do każdej raty, nie jest to wiec wydatek tak bardzo odczuwalny. W przypadku leasingu finansowego, VAT trzeba opłacić jednorazowo w całości, a to już angażuje większe koszty.

Leasing operacyjny jest również korzystny w momencie, gdy przewidywany jest krótki okres użytkowania przedmiotu. Dzięki temu zwiększa się istotnie bieżące koszty prowadzenia działalności, a co za tym idzie odczuwalnie i zdecydowanie zmniejsza się podstawa opodatkowania. Nie trzeba więc odprowadzać wysokiego podatku fiskusowi, co może mieć naprawdę duże znaczenie.

Odpowiednia optymalizacja kosztów prowadzenia działalności może okazać się dobrym sposobem na jej rozwinięcie i podniesienie jej rentowności. Chodzi bowiem o to żeby realnie ponoszone koszty również realnie były odprowadzane i rozliczane. Tylko w ten sposób można uczynić działalność znacznie bardziej dochodową i opłacalną. Leasing jest jednym ze sposobów na przeprowadzenie takiej właśnie optymalizacji. Dlatego też warto zwrócić na niego swoją uwagę i rozważyć jego wykorzystanie podczas kolejnych zakupów sprzętów lub pojazdów niezbędnych w prowadzeniu firmy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *