Masz chore dziecko? Sprawdź, kiedy przysługuje Ci zwolnienie

Szybka Faktura 21/12/2022 brak odpowiedzi
 

W przypadku choroby dziecka każdy rodzic płacący składkę chorobową ma prawo do zwolnienia chorobowego na opiekę. Kiedy można z niego skorzystać, ile dni w ciągu roku przysługuje pracownikowi i czy otrzyma on za ten czas wynagrodzenie? Sprawdźmy!

Kto i kiedy może skorzystać ze zwolnienia na chore dziecko?

Prawo do zwolnienia lekarskiego na chore dziecko przysługuje wszystkim rodzicom, którzy opłacają składkę chorobową – w związku z zatrudnieniem lub dobrowolnie. Forma umowy nie ma w tym przypadku znaczenia. Możliwość skorzystania z L4 dotyczy zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie, a także rodziców prowadzących własną działalność gospodarczą – o ile odprowadzają oni składkę. Co ważne, możliwość skorzystania ze zwolnienia na opiekę ma zarówno matka, jak i ojciec – ważne jednak, aby oboje rodziców nie sprawowało jej w tym samym czasie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jedno z dzieci przebywa chore w domu, a drugie – jest hospitalizowane. Wówczas zarówno matka, jak i ojciec, może otrzymać zwolnienie jednocześnie.

Okres zwolnienia z tytułu opieki nad chorym dzieckiem

Ilość dni do wykorzystania w związku z chorobą dziecka zależy od jego wieku. Jeżeli dziecko ma mniej niż 14 lat, rodzicowi przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu całego roku. Co ważne, w przypadku sprawowania 14-dniowej opieki nad innym członkiem rodziny, limit jest pomniejszany o wykorzystany okres. W przypadku dzieci starszych niż 14 lat jest to 14 dni, z kolei jeśli rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 14-18 lat – 30 dni. Miesiąc zwolnienia dotyczy również opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 8-18 lat, jeżeli rodzic, który stale się nim opiekuje, przebywa w danym momencie w szpitalu lub sam jest chory.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Zgodnie z prawem zasiłek opiekuńczy w trakcie zwolnienia na chore dziecko przysługuje rodzicowi dziecka, które nie ukończyło jeszcze 2. roku życia. Jeżeli jest ono starsze, rodzic otrzymuje zasiłek jedynie w sytuacji, gdy nie ma nikogo, kto mógłby zaopiekować się dzieckiem do czasu jego wyzdrowienia. Co ciekawe, w sytuacji, gdy zwolnienie obejmuje dni wolne od pracy – np. weekendy – zasiłek jest wypłacany również za nie. Zasiłek za czas zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem liczony jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego. To 80 procent średniego wynagrodzenia bądź przychodu z ostatniego roku. Jeżeli pracodawca zatrudnia i zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, to on wypłaca zasiłek. W przypadku firmy, w której do ubezpieczenia zgłoszonych jest mniej pracowników, zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez ZUS. Aby otrzymać zasiłek za opiekę nad chorym dzieckiem, należy przekazać pracodawcy wypełniony druk ZUS Z-15A oraz zwolnienie lekarskie w terminie do 7 dni od dnia jego wystawienia. W przeciwieństwie do zasiłku chorobowego, w tym przypadku nie obowiązuje okres wyczekiwania – środki przysługują już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *