Podatek dochodowy a podarunki dla pracowników – co trzeba wiedzieć?

program do faktur 19/10/2020 brak odpowiedzi
 

Bardzo często firmy dokonują zakupu upominków dla pracowników czy kontrahentów. Okolicznościowe prezenty z okazji jubileuszu pracy czy przejścia na emeryturę to dziś norma. Jednak czy wręczanie prezentów pracownikom niesie za sobą jakieś skutki podatkowe? Czy upominki dla pracowników są objęte podatkiem dochodowym? Sprawdź, co na ten temat mówią aktualne przepisy.

Przychody podlegające opodatkowaniu

Za przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu, uznaje się wszelkie świadczenia pieniężne lub ekwiwalenty, niezależnie od ich źródła finansowania, które przedsiębiorca ponosi za pracowników. Dlatego upominki od pracodawcy także traktowane są jako przychód i podlegają opodatkowaniu. Niemniej, dzieje się tak jedynie wówczas, gdy prezenty dla pracowników bądź kontrahentów są finansowane ze środków obrotowych. W takiej sytuacji pracodawca powinien doliczyć ich wartość do przychodu osiąganego przez danego pracownika oraz pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota zaliczki powinna zostać przekazana w terminie do 20. dnia miesiąca, następującego po tym, w którym została ona pobrana. Zaliczki te należy wykazać również w deklaracji PIT-4R oraz PIT-11 po zakończeniu roku podatkowego.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od prezentów dla pracowników?

Jeśli zakupione prezenty zostały sfinansowane z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), wówczas nie będą one podlegać opodatkowaniu. Artykuł 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wyraźnie podkreśla, iż wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika, nieprzekraczająca rocznie kwoty 1000zł, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli prezent otrzymany przez pracownika spełni powyższe wymagana, wówczas nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Upominki dla pracowników – darowizna

Upominki dla pracowników z okazji przejścia na emeryturę czy jubileusz w pracy nie są traktowane jako przychód pracownika, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku (sygn. Akt K 7.13) wyraźnie wykazał, iż nie wszystkie świadczenia otrzymane przez pracownika traktowane są jako przychód. Prezenty okolicznościowe od pracodawcy często traktowane są jako darowizny, a więc nie powodują powstania obowiązku podatkowego. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będą więc pobierane. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z 21.03.2016 roku, w którym możemy przeczytać, iż przekazanie przez pracodawcę upominków okolicznościowych (pióra, kwiatów, zegarka itp.), związanych ze stażem pracy czy przejściem na emeryturę, nie generuje korzyści majątkowych. Należy więc stwierdzić, że wartość owych świadczeń nie spowoduje powstania przychodu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekazanie prezentu nie jest bowiem formą wynagrodzenia, a formą gratulacji i nie wynika z zawartej umowy czy regulaminu pracy, zaś sam obdarowany nie jest świadomy tego, iż otrzyma prezent oraz tego, co w nim się znajduje.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *