Reklama firmy – działaj zgodnie z prawem

Szybka Faktura 16/05/2022 brak odpowiedzi
 

Reklama w mediach to najczęściej wykorzystywana przed przedsiębiorców forma promocji firmy. Jeśli jednak zdecydujesz się na billboard czy baner na budynku, musisz przestrzegać konkretnych przepisów. Jak reklamować swoje przedsiębiorstwo w miejscach publicznych w legalny i skuteczny sposób?

Reklama firmy – gdzie można ją umieścić?

Według przepisów, reklam nie wolno umieszczać w dowolnym miejscu. Zakaz wieszania plakatów i banerów dotyczy m.in. budowli zabytkowych. Chcąc powiesić reklamę na jednej z nich, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę zgodnie z Prawem budowlanym. Wniosek może jednak złożyć wyłącznie osoba lub jednostka organizacyjna, posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku. Banerów reklamowych nie wolno również umieszczać na oknach – blokują one dostęp naturalnego światła do wnętrza mieszkania. Mogą one jednak wisieć na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych oraz na ścianach pozbawionych okien. A co w przypadku nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej? Niektóre linie orzecznicze uważają, że właściciele konkretnych lokali muszą wyrazić zgodę na powieszenie reklamy na elewacji. Inne z kolei przyznają, że nie wymaga to uchwały współwłaścicieli. W przypadku dróg publicznych, zgodę na umieszczenie tablicy reklamowej wydaje zarządca drogi po pozytywnych rozpatrzeniu wniosku. Jeśli jednak są to tablice LED, prawo o ruchu drogowym zabrania stawiania ich w pobliżu drogi ze względów bezpieczeństwa.

Jaka nie może być reklama?

Przepisy prawa mówią o pewnych sposobach działania, które stanowią tzw. czyn nieuczciwej konkurencji. Reklama przedsiębiorstwa nie może być sprzeczna z przepisami prawa i w jakikolwiek sposób obrażać godności człowieka. Ważne również, aby nie wprowadzała ona odbiorcy w błąd. Reklama nie może też być zbyt nachalna i naruszać sfery prywatności klientów. Za reklamę niedozwoloną uznaje się także tę, która wzbudza w odbiorcach lęk lub wykorzystuje łatwowierność. Niedopuszczalne jest również przesyłanie na koszt klienta towarów, których nigdy nie zamówił. Z prawem nie jest zgodne też nadmierne wykorzystywanie takich środków przekazu jak e-mail czy wiadomości SMS.

Kategorie produktów, których nie można reklamować

W Polsce reklamy niektórych produktów nie są dozwolone ze względu na ustawę o radiofonii i telewizji. Mowa m.in. o wyrobach i rekwizytach tytoniowych oraz takich, które je imitują. Ponadto, zabronione są reklamy napojów alkoholowych, artykułów leczniczych, zakładów i gier – w karty, kości bądź na automatach – czy usług medycznych, które mogą być świadczone tylko na podstawie skierowania lekarza. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy reklama konkretnego produktu jest dozwolona. Przykładowo, reklamy piwa mogą być wyświetlane w telewizji, teatrze czy kinie w godzinach od 20:00 do 6:00. Nie mogą być one jednak skierowane do osób niepełnoletnich – małoletni nie powinni także w nich występować. Jeżeli reklama piwa umieszczana jest na billboardzie czy słupie, 20% jej powierzchni muszą zajmować informacje na temat zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim oraz jego szkodliwości.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *