Zasiłek opiekuńczy pracownika w dobie koronawirusa – podstawowe zasady

program do faktur 15/05/2020 brak odpowiedzi

Jednym z działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jest zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek, do których uczęszczają dzieci. W związku z tym niektórzy rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy. Wyjaśniamy, jak uzyskać wsparcie finansowe i komu przysługuje taka forma pomocy. Zasiłek opiekuńczy dla rodzica do 25 marca Początkowo zasiłek opiekuńczy …

 

Kandydat do pracy – jakie dane osobowe trafiają do pracodawcy?

program do faktur 18/04/2020 brak odpowiedzi

Zasady przetwarzania informacji o kandydatach do pracy zmieniły się wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie zwanego RODO. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy …

 

Prawa pracownicze kobiety ciężarnej?

program do faktur 12/12/2019 brak odpowiedzi

Już od wielu lata kobiety w ciąży są otoczone specjalnymi prawami również w zakresie prawa pracowniczego. Zostały otoczone szczególną ochroną i przysługują im specjalne przywileje. Wszystko dlatego, że ciąża to wyjątkowy stan, a kobieta, która nie będzie o siebie odpowiednio dbała, może mieć poważne problemy zdrowotne. Z tego powodu, niektórych prac nie wolno jej wykonywać, …

 

Praca zmianowa – co należy zapewnić pracownikowi?

program do faktur 10/12/2019 brak odpowiedzi

Wiele przedsiębiorstw musi pracować nieustannie dla utrzymania płynności i sprawności funkcjonowania. Oznacza to, że osoba zarządzająca takim przedsiębiorstwem musi zorganizować swoim pracownikom system zmianowy. Zmiany nie tylko powinny być prawidłowo zaplanowane, tak by każdy miał proporcjonalny czas pracy do czasu odpoczynku. Trzeba również pamiętać o tym, by podczas pracy respektować wszystkie prawa pracownicze. Co należy …

 

Kiedy i jak naliczać nadgodziny

program do faktur 15/11/2019 brak odpowiedzi

Praca w oparciu o umowę o pracę powinna być starannie rozplanowana i zorganizowana. Pracownik nie powinien pracować więcej niż osiem godzin dziennie. W wyjątkowych sytuacjach i przy zapewnieniu odpowiedniego wypoczynku czas pracy może się wydłużyć do godzin dwunastu. Tak jest w przypadku pełnego etatu. Gdy zatrudnienie jest przewidziane na część etatu, wówczas procentowo ten czas …

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy okres wypowiedzenia

program do faktur 12/11/2019 brak odpowiedzi

Każdą umowę o pracę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno umów na okres próbny, umów na czas określony i na czas nieokreślony. Każda z nich powinna w swej treści zawierać odpowiednie informacje, które określają długość okresu wypowiedzenia. Zasadniczo jest on uzależniony od tego, na jaki czas zawarta jest sama umowa. To, kiedy …

 

Kiedy umowy cywilnoprawne stoją na granicy prawa

program do faktur 10/11/2019 brak odpowiedzi

Zawieranie umów cywilnoprawnych jest dość powszechnie stosowaną praktyką i służy regulowania stosunków między wykonawcami czynności, a osobami, które te czynności zlecają, natomiast stosunek ten nie ma charakteru stosunku pracy. Wśród umów cywilnoprawnych najbardziej popularna jest umowa o dzieło i umowa zlecenie. Obie mają nieco inny charakter. Dzieło dotyczy efektu pracy – należy dostarczyć konkretne, sprecyzowane …

 

Minimalne wynagrodzenie pracownika – projekty zmian

program do faktur 05/11/2019 brak odpowiedzi

Z uwagi na podnoszące się nieustannie głosy osób zatrudnionych, dotyczące zbyt niskich wynagrodzeń, ustawodawca pracuje nad podniesieniem minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Stawka minimalna była już kilkukrotnie podnoszona, jednak cały czas są to bardzo małe wartości. W związku z tym w bieżącym roku temat ponownie się pojawił. Jakie są projekty zmian …

 

Wypadek w pracy a wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

program do faktur 14/09/2019 brak odpowiedzi

Praktycznie w każdej pracy i w każdym zawodzie może się tak zdarzyć, że pracownik ulegnie wypadkowi. Jeżeli wypadek ma miejsce w czasie wolnym od pracy obowiązują nieco inne reguły niż w momencie, gdy wypadek zdarzy się w drodze do lub z pracy lub też podczas jej trwania. Jakie zasady dotyczą wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w …

 

Prawa pracownicze kobiet w ciąży

program do faktur 03/09/2019 brak odpowiedzi

Kobiety, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w czasie trwania stosunku pracy zajdą w ciążę są objęte szczególną ochroną ze względu na zaistniałą sytuację. Ustawodawca przewidział szereg praw pracowniczych dla kobiet w ciąży, których pracodawcy muszą przestrzegać bez względu na inne okoliczności. Jakie zatem są te specjalne prawa pracownicze kobiet w ciąży? …