Miesięcznie czy kwartalnie – jak często płacić zaliczkę na podatek?

program do faktur 23/09/2018 brak odpowiedzi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, jest zobowiązany do odprowadzania regularnie zaliczek na podatek.  Może to robić w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Jak wygląda to rozliczenie i jaką formę najlepiej wybrać?     Zaliczka na podatek   Odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy odbywa się w przypadku opodatkowaniu przedsiębiorcy na zasadach ogólnych. …

 

Niezaksięgowana w terminie faktura – co zrobić?

program do faktur 17/09/2018 brak odpowiedzi

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkie zdarzenia gospodarcze należy dokumentować. Służą temu przede wszystkim faktury, w niektórych sytuacjach również rachunki. Każda taka wystawiona lub otrzymana faktura musi zostać niezwłocznie prawidłowo zaksięgowana w zestawieniu z bieżącego miesiąca. Zdarza się jednak tak, że w natłoku spraw, dokumentów i innych obowiązków, taka faktura może zaginąć. Co należy zrobić, gdy …

 

Ulepszenie środka trwałego – konsekwencje podatkowe

program do faktur 15/09/2018 brak odpowiedzi

W skład majątku firmowego wchodzą różnorodne przedmioty, sprzęty, urządzenia i wartości prawne. Sprzęty i urządzenia należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Jako takie mogą być poddane amortyzacji, która zwiększa koszty uzyskania przychodu, a co za tym idzie, zmniejsza podstawę opodatkowania i zmniejsza należny podatek, który przedsiębiorca musi opłacić. Środek trwały może jednak zostać ulepszony. Jakie …

 

Rozliczanie ZUS przedsiębiorcy w KPiR – co i kiedy należy wprowadzić?

program do faktur 13/09/2018 brak odpowiedzi

owadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale również z koniecznością poprawnego prowadzenia księgowości i wszelkich rozliczeń.     Składki ubezpieczeniowe   Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania za siebie składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym etapie prowadzenia działalności, po spełnieniu określonych warunków, …

 

Remont a modernizacja środka trwałego – podobieństwa i różnice

program do faktur 10/09/2018 brak odpowiedzi

Prowadząc działalność gospodarczą, która dobrze prosperuje, rozbudowuje się również majątek swojej firmy. W jego skład wchodzą tak zwane środki trwałe. Są to różnego rodzaju maszyny, urządzenia, sprzęty, pojazdy, ale również budynki. Ich ewidencjonowanie pozwala na ujmowanie w kosztach prowadzanie działalności wydatków na ich amortyzację. Dla poprawnego księgowania amortyzacji ważna jest ich wartość początkowa. Środki trwałe …

 

Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych

program do faktur 07/09/2018 brak odpowiedzi

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej wymaga niekiedy użytkowania samochodu, który służy pozyskiwaniu dochodu lub zabezpieczaniu jego źródła. W związku z tym, taki samochód ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością. Musi więc zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jako taki może zostać poddany odpisom amortyzacyjnym. Na czym polega wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych i w …

 

Wszystko co warto wiedzieć o kasie fiskalnej

program do faktur 04/09/2018 brak odpowiedzi

Przedsiębiorcy, których działalność opiera się na sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, muszą prowadzić ewidencję swojej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Nieliczne zawody są z tego obowiązku zwolnione. Większość jest zobligowana do wprowadzenia kasy fiskalnej do swojej działalności. Warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego rodzaju urządzenia.   Kto jest …

 

Opłata za przelew – jak to rozliczać?

program do faktur 22/08/2018 brak odpowiedzi

Obecnie wszyscy, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, mają własne konta bankowe. Rozliczanie różnorodnych opłat i rachunków za pośrednictwem konta bankowego jest nie tylko prostsze i szybsze, ale również znacznie wygodniejsze. O ile w przypadku osoby prywatnej, opłaty za przelewy czy odsetki wynikające z oprocentowania konta, to zwykłe koszty i zyski, o tyle w przypadku …

 

Jak rozliczyć odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy?

program do faktur 17/08/2018 brak odpowiedzi

Zawieranie umów między kontrahentami wiąże się z pewnym ryzykiem. O ile umowa jest zawarta z rozmysłem, powoli i starannie przeczytana, to nie powinno być większych problemów. Wszystkie zapisy można wówczas sprawdzić i zweryfikować, a w razie ich niejasności, czy gdyby okazały się dla jednej ze stron niekorzystne można je renegocjować. Jeżeli jednak jedna strony podpiszą …

 

Kto musi składać JPK_MAG?

program do faktur 15/08/2018 brak odpowiedzi

Jednolity Plik Kontrolny dotyczący magazynu to dokument, który muszą przygotowywać przedsiębiorcy prowadzący magazyny i dokumentację magazynową. Jest to związane ze zmianami w przepisach prawa dotyczących podatku VAT dla przedsiębiorców. Od początku roku 2018 obowiązek przekazywania JPK dotyczy również mikroprzedsiębiorców. W zakresie zaś obsługi magazynowej, mikroprzedsiębiorcy zostali zobowiązani do tego dopiero od 1 lipca 2018.   …