Faktura pro forma – co to jest i kiedy się ją stosuje?

program do faktur 20/03/2017 brak odpowiedzi

W polskim prawie gospodarczym funkcjonują różnorodne dokumenty księgowe i finansowe. Są one niezbędne dla udokumentowania przeprowadzonej transakcji sprzedaży towaru lub uzyskania zapłaty. Ich rodzaj w dużej mierze zależy od rodzaju opodatkowania firmy, która bierze udział w transakcji. W związku z tym mamy do dyspozycji między innymi rachunki i faktury. Od czasu do czasu można też …

 

Umowa między przedsiębiorcami – o czym pamiętać?

program do faktur 16/03/2017 brak odpowiedzi

Działalność przedsiębiorcza bardzo często wiąże się z nawiązywaniem kontaktów z innymi przedsiębiorcami. Czasem relacje te są partnerskie, opierają się na wzajemności, a czasem można tu wyróżnić swego rodzaju zależności. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy, gdy jeden z przedsiębiorców ma infrastrukturę, a drugi przedsiębiorca ma świadczyć usługi na rzecz pierwszego. W praktyce jest to klasyczna …

 

Zaliczka, zadatek, przedpłata – czym się różnią?

program do faktur 12/03/2017 brak odpowiedzi

Zawieranie umów wiąże się czasem z częściowym opłaceniem usług lub towarów jeszcze przed ich wykonaniem lub dostarczeniem. Ma to stanowić potwierdzenie transakcji oraz swego rodzaju częściowe finansowe zabezpieczenie dostawcy. Takie częściowe opłacenie może mieć charakter zaliczki, zadatku lub przedpłaty. Warto wiedzieć, czym różnią się one między sobą, ponieważ każde z nich ma nieco inny charakter …

 

Umowa zlecenie

program do faktur 10/03/2017 brak odpowiedzi

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilno prawnej, która reguluje stosunki między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Określa zakres tego zlecenia, jego wartość i czas trwania. Jednocześnie, jest to umowa, która jednoznacznie porządkuje relację między stronami. Określa ich prawa, obowiązki i zależności. Zapewnia im bezpieczeństwo i pewność. Kiedy należy zawrzeć umowę zlecenie Umowa zlecenie dotyczy przede wszystkim czynności. …

 

Na czym polega podatek liniowy i kto może z niego skorzystać

program do faktur 05/03/2017 brak odpowiedzi

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą dobrze prosperujące firmy, powinni zastanowić się nad korzyściami, jakie płyną z rozliczeń z urzędem skarbowym na podstawie podatku liniowego. Dotyczy to szczególnie tych przedsiębiorców, których dochody przekraczają wartość graniczną między pierwszym a drugim progiem podatkowym przy rozliczaniu na zasadach ogólnych. Zmiana sposobu opodatkowania, właśnie na podatek liniowy, może się dla nich wiązać …

 

Pełna księgowość – charakterystyka

program do faktur 24/02/2017 brak odpowiedzi

Pełna księgowość jest to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów firmy oraz stanu majątku całego przedsiębiorstwa, w tym również tego, który zawarty jest w wyposażeniu, towarze, na kontach i w gotówce. Jest to najbardziej złożony i skomplikowany system księgowania sytuacji finansowej firmy. Jednocześnie jest najbardziej precyzyjny i dokładny, a przez to najbardziej realnie oddaje …

 

Zakładanie księgi przychodów i rozchodów. O czym należy pamiętać?

program do faktur 22/02/2017 brak odpowiedzi

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu różnorodnych formalności. Wśród nich znajduje się zgłoszenie się do ubezpieczenia w ZUSie, określenie sposobu opodatkowania i dokonanie wyboru sposobu prowadzenia rozliczeń w firmie. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, a to oznacza, że taką księgę trzeba też założyć. Jak to robić …

 

Mała firma – jak prowadzić księgowość?

program do faktur 17/02/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie księgowości dla małych firm to z jednej strony bardzo uproszczone zasady księgowania, z drugiej strony konieczność prowadzenia bardzo szczegółowych i precyzyjnych rejestrów. Bardzo często księgowość małych firm nazywana bywa małą księgowością i rzeczywiście regulują ją nieco bardziej uproszczone przepisy niż te, które obowiązują w przypadku prowadzenia pełnej księgowości. O czym powinien pamiętać przedsiębiorca prowadzący …

 

Pełna księgowość – charakterystyka

program do faktur 15/02/2017 brak odpowiedzi

Pełna księgowość jest to jeden ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów firmy oraz stanu majątku całego przedsiębiorstwa, w tym również tego, który zawarty jest w wyposażeniu, towarze, na kontach i w gotówce. Jest to najbardziej złożony i skomplikowany system księgowania sytuacji finansowej firmy. Jednocześnie jest najbardziej precyzyjny i dokładny, a przez to najbardziej realnie oddaje …

 

Formy opodatkowania PIT

program do faktur 11/02/2017 brak odpowiedzi

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać podatek od uzyskanych dochodów. Wysokość tego podatku bywa zróżnicowana. Wiele zależy od wybranej formy opodatkowania, uzyskiwanych dochodów i rodzaju prowadzonej działalności. Warto śledzić dostępne formy rozliczeń, ponieważ to właśnie od nich zależy wysokość zobowiązań, a podejmując właściwe decyzje, można wiele zaoszczędzić. Jakie znaczenie ma forma opodatkowania? Forma opodatkowania zależy w …