Dochody z „innych źródeł” – co to takiego i jak je rozliczać?

program do faktur 15/09/2019 brak odpowiedzi

Podczas uzupełniania zeznania rocznego, które dotyczy dochodów uzyskanych w minionym roku, podatnik ma kilka różnorodnych pozycji, w których może wpisać swoje zyski. Wśród nich znajduje się uzyskiwanie dochodu z najmu lub dzierżawy, z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy przekazania autorskich praw majątkowych do dzieła. Jest też pozycja, która nosi nazwę „dochody …

 

Wypadek w pracy a wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

program do faktur 14/09/2019 brak odpowiedzi

Praktycznie w każdej pracy i w każdym zawodzie może się tak zdarzyć, że pracownik ulegnie wypadkowi. Jeżeli wypadek ma miejsce w czasie wolnym od pracy obowiązują nieco inne reguły niż w momencie, gdy wypadek zdarzy się w drodze do lub z pracy lub też podczas jej trwania. Jakie zasady dotyczą wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w …

 

Obowiązki wobec ZUS

program do faktur 11/09/2019 brak odpowiedzi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą ma szereg praw i obowiązków. Do najważniejszych obowiązków należą terminowe zgłoszenia do ubezpieczenia, obliczenia oraz odprowadzenia na właściwe konta obowiązkowych składek ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS ? W jakich terminach trzeba opłacać składki ? Poniżej przybliżymy tę tematykę. Przedsiębiorca …

 

Czy można prowadzić sprzedaż detaliczna bez działalności gospodarczej?

program do faktur 09/09/2019 brak odpowiedzi

Gdy pojawia się pomysł na biznes, wśród wielu przyszłych przedsiębiorców pojawia się również pomysł, by ten biznes najpierw przetestować. Sprawdzić, czy w ogóle będzie zainteresowanie danym produktem lub usługą, czy będzie sprzedaż, czy będzie przede wszystkim popyt. Taki pomysł pojawia się zwykle przed zarejestrowaniem działalności. Pokusą zaś jest jego realizacja przed dopełnieniem wszelkich formalności. Czy …

 

Ewidencja korekt na kasie fiskalnej

program do faktur 07/09/2019 brak odpowiedzi

Błędy mogą zdarzyć się każdemu. Istotne jest jednak to, by w porę te błędy wychwytywać i wprowadzać zmiany. Jest to szczególnie ważne podczas prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrowania dokonywanej sprzedaży. Błędy bowiem prędzej czy później i tak zostaną ujawnione, ponieważ prowadzone rozliczenia nie będą się zgadzały. Niekiedy konieczne jest również wprowadzenie korekty na kasie fiskalnej. …

 

Prawa pracownicze kobiet w ciąży

program do faktur 03/09/2019 brak odpowiedzi

Kobiety, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w czasie trwania stosunku pracy zajdą w ciążę są objęte szczególną ochroną ze względu na zaistniałą sytuację. Ustawodawca przewidział szereg praw pracowniczych dla kobiet w ciąży, których pracodawcy muszą przestrzegać bez względu na inne okoliczności. Jakie zatem są te specjalne prawa pracownicze kobiet w ciąży? …

 

Działalność gospodarcza a umowy cywilno – prawne. Kiedy można je łączyć?

program do faktur 01/09/2019 brak odpowiedzi

Wielu młodych ludzi, chcąc spełnić swoje marzenia o samodzielności, niezależności i nieograniczonych dochodach, decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Nie zawsze jest jednak tak, że od początku przynosi ona satysfakcjonujące zyski. Konieczne jest więc ratowanie się dodatkowym zatrudnieniem, w tym takim, które opiera się na umowach cywilno – prawnych. Nie zawsze jednak takie umowy …

 

Struktura JPK_FA zmienia się od lipca 2019 – sprawdź, co będzie inaczej

program do faktur 20/08/2019 brak odpowiedzi

Od stycznia 2018 roku wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania we właściwym urzędzie skarbowym pliku JPK. Jest to dokument, który zawiera zestawienie transakcji zakupu i sprzedaży dokonanych w ciągu poprzedniego miesiąca. W ramach pliku JPK dostępne są różnorodne struktury. Jedną z nich jest JPK_FA, która dotyczy wystawionych i otrzymanych faktur VAT. W lipcu 2019 roku …

 

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

program do faktur 15/08/2019 brak odpowiedzi

Utrata zatrudnienia dla pracownika bardzo poważny problem, szczególnie gdy w perspektywie nie ma zmiany pracy, a jej poszukiwanie. Odcięcie od dochodów, w sytuacji, gdy wydatki nieustannie trzeba ponosić, powoduje że pracownik taki znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Im dłużej trwa okres bez zatrudnienia, tym większy jest deficyt w domowym budżecie. Jednym z rozwiązań stosowanych …

 

Rozszerzenie działalności – obowiązki przedsiębiorcy

program do faktur 10/08/2019 brak odpowiedzi

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą może w toku jej funkcjonowania zmienić zakres realizowanych przez siebie zadań gospodarczych. Zmiana ta może dotyczyć całkowitego odejścia od dotychczasowej działalności i przejścia do zupełnie innej branży czy obszaru działań, jak również pozostawienia dotychczasowych aktywności, ale rozszerzenia ich o nowe aspekty. Każda taka zmiana, zarówno całkowite przebranżowienie, jak i …