Płatność za transakcje i sposoby rozliczeń – konsument a przedsiębiorca

Szybka Faktura 15/04/2022 brak odpowiedzi

Konsumenci i przedsiębiorcy mogą realizować płatności na dwa sposoby – za pomocą gotówki lub bezgotówkowo. Od 1.01.2022 roku przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej mają obowiązek umożliwić konsumentom transakcje bezgotówkowe. Płatność gotówkowa a płatność bezgotówkowa Transakcja gotówkowa polega na fizycznym obrocie pieniądzem. Dokonywana jest ona za pomocą gotówki – banknotów oraz monet. Istnieje kilka …

 

Faktura ustrukturyzowana – 4 rzeczy, które musisz o niej wiedzieć

Szybka Faktura 11/04/2022 brak odpowiedzi

Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona za pomocą KSeF-u, której przydziela się numerem pozwalający zidentyfikować ją w tym systemie. Co jeszcze trzeba o niej wiedzieć? 1. Jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Jest ona wystawiana bezpośrednio. Aby tego dokonać, należy użyć komercyjnych programów finansowo-księgowych podatnika. Następnie te faktury są przesyłane do KSeF-u przez API. wystawienie faktury ustrukturyzowanej umożliwia …

 

Czym jest spółka partnerska?

Szybka Faktura 08/04/2022 brak odpowiedzi

Osoby, które decydują się na wykonywanie wolnego zawodu jako wspólnicy lub partnerzy, powinni stworzyć w tym celu spółkę partnerską. Pozwoli im ona na prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółka partnerska – podstawowe informacje Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, której założenie nie wymaga kapitału zakładowego. O jej założenie nie może się starać jedna osoba – …

 

Czym jest karta podatkowa?

Szybka Faktura 04/04/2022 brak odpowiedzi

Jedną z najprostszych form opodatkowania karta podatkowa – wynika z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, a kwota podatku ma stałą wysokość. Jednak to tylko jedna z wielu informacji, które warto o niej wiedzieć. Warunki przyznania karty podatkowej O przyznanie karty podatkowej mogą ubiegać się ci przedsiębiorcy, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki: prowadzą działalność gospodarczą na terytorium …

 

Zatrudnienie Ukraińca w 2022 roku – specustawa

Szybka Faktura 31/03/2022 brak odpowiedzi

Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań. W związku z inwazją rosyjską w Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, rząd w Polsce zdecydował się na opracowanie specjalnych przepisów, mających na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy legalizację ich pobytu w naszym kraju oraz – co za tym idzie – podejmowanie przez nich zatrudnienia na terenie Polski. Główne …

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Szybka Faktura 28/03/2022 brak odpowiedzi

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera informacje o rocznej działalności firmy pod kątem finansowym. Biorąc pod uwagę postulaty przedsiębiorców i księgowych, Ministerstwo Finansów postanowiło wydłużyć termin sporządzania sprawozdań za rok 2021. Elementy sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Bilans informuje o stanach aktywów i pasywów na …

 

Spór zbiorowy – czy wiesz, czym jest?

Szybka Faktura 25/03/2022 brak odpowiedzi

Spór zbiorowy to sytuacja konfliktowa, która może mieć miejsce niemal w każdym zakładzie pracy. Jego dokładną definicję znajdziemy w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Czym zatem on jest, w jaki sposób przebiega i co może być jego przedmiotem? Co to jest spór zbiorowy i czego dotyczy? Spór zbiorowy to …

 

Samozatrudniony a urlop – abc

Szybka Faktura 18/03/2022 brak odpowiedzi

Liczba osób prowadzących własną działalność gospodarczą rośnie z miesiąca na miesiąc. W dalszym ciągu jednak istnieją różnice pomiędzy samozatrudnieniem a zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Jak w przypadku samozatrudnionych wygląda kwestia urlopu? Urlop wypoczynkowy a samozatrudnienie Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą jest sama sobie szefem. Co do zasady, pracownicy zatrudnieni w stosunku pracy, otrzymują …

 

Pomoc dla Ukrainy a podatki

Szybka Faktura 11/03/2022 brak odpowiedzi

Podmioty, które zdecydowały się pomagać obywatelom Ukrainy, mogą obecnie liczyć na ulgi podatkowe. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 12 marca 2022, jednak działają wstecz – od 24 lutego 2022, kiedy rozpoczął się atak na Ukrainę. Darowizny dla Ukrainy a ulgi podatkowe W obliczu obecnych wydarzeń w Ukrainie, Polacy pomagający jej obywatelom mają możliwość …

 

Ewidencja przychodów w pigułce

Szybka Faktura 07/03/2022 brak odpowiedzi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do prowadzenia ewidencji przychodów zobowiązani są ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mowa jest o tym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 219 poz. 1836 z …